divendres, 4 de novembre de 2011

Queixa al Síndic de Greuges per com afecten les retallades a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat

La Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya ha posat en coneixement del Síndic de Greuges que des del passat curs escolar 2010-11, i agreujat durant el present curs 2011-12, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no garanteix a l’alumnat amb discapacitat els següents drets:
CCOO presenta una queixa al Síndic de Greuges per com afecten les retallades a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat
• Dret a rebre l'atenció necessària per al desenvolupament correcte de les seves aptituds.
• Dret a no ser discriminat a l'escola i a accedir-hi i romandre-hi en condicions d'igualtat amb la resta d’alumnat.
• Dret a que a l'escola l’assegurin el suport necessari perquè pugui assolir els mateixos objectius que la resta d'alumnat.
• Dret a no ser escolaritzat en un centre d'educació especial, si no és com a últim recurs.
Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO considerem que aquests drets no es garanteixen pels següents motius:
• Una part de l’alumnat amb discapacitat escolaritzat en centres educatius ordinaris ho fa integrat a les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), recurs que va néixer per començar a donar contingut a l’escola inclusiva i del que no s’ha fet cap seguiment en quant a objectius i resultats, que encara no es tenen clars quins són els criteris d’adjudicació d’aquest recurs ni quins són els i les professionals que el conformen.

• A la gran majoria d’USEE existeix, a més dels i les docents específiques, una persona "Educadora d’Educació Especial". Aquest personal es troba afectat pel no cobriment de les reduccions de jornada, amb la qual cosa existeixen un important nombre d’USEE que no disposen del personal assignat durant tot l’horari de l’alumnat, no assegurant així a aquest alumnat el seu dret a tenir el suport necessari.

• Quan l’alumne/a d’un centre educatiu ordinari no és atès a una USEE, el Departament d’Ensenyament assigna un personal de suport, que pot ser "Auxiliar d’Educació Especial" o bé "Personal Vetllador". En el primer dels cassos, es tracta d’una persona contractada directament pel Departament d’Ensenyament, amb uns criteris de formació determinats i una formació contínua per al lloc de treball ofertada pel propi Departament. A més, el seu horari garanteix l’atenció a l’alumnat i una mínima coordinació amb la resta de personal educatiu del centre. En el segon cas, es tracta de persones contractades a través d’una empresa, guanyadora d’un concurs públic de subcontractació del servei per a tots els centres públics d’un
www.ccoo.cat/ensenyament ensenya@ccoo.cat
Servei Territorial determinat. Aquest personal està contractat per unes hores determinades d’atenció directa a l’alumnat, amb la qual cosa no es garanteix la coordinació amb la resta de personal educatiu del centre, i la seva formació inicial i contínua no és controlada per cap poder públic. Per aquest motiu, l’atenció que rep l’alumnat és molt diferent en funció del tipus de personal de suport assignat, que mai segueix un criteri definit. Ens trobem moltes vegades que el mateix alumne/a té assignat uns cursos un personal i uns altres cursos l’altre.

• Que les persones "Auxiliars d’Educació Especial" també es troben afectades pel no cobriment de les reduccions de jornada i baixes temporals, amb la qual cosa existeix un important nombre d’alumnat amb discapacitat que no disposa del personal assignat durant tot el seu horari, no assegurant-li així el seu dret a tenir el suport necessari.

• Que les hores de "Personal Vetllador" assignat als centres educatius públics han disminuït aquest curs 2011-12 respecte el curs anterior. Segons les dades recollides pel nostre sindicat, més de 150 centres educatius públics han perdut hores d’aquest suport sense que hagin disminuït les necessitats; en alguns cassos, la reducció d’hores de suport ha vingut acompanyada de l’augment de l’alumnat amb necessitats de suport.

• Alguns centres d’educació especial ens han informat que darrerament estan rebent alumnat que podria estar escolaritzat en centres ordinaris amb el suport adequat, amb el que no s’assegura el dret a ser escolaritzat en un centre d’educació especial únicament com a darrer recurs. Aquesta situació només es podria entendre com a mesura d’estalvi econòmic, en detriment dels drets de l’alumnat.

• Els centres d’educació especial estan patint una reducció del seu personal "Educador d’Educació Especial", ja que aquest personal es troba afectat pel no cobriment de les reduccions de jornada, que només es cobreixen quan vàries persones del mateix centre s’hi acullen.
Per tot això, la Federació d’Ensenyament de CCOO demana al Síndic de Greuges que investigui aquesta denúncia i reclami al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que garanteixi totalment els drets d’escolaritat d’aquest alumnat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada